Thể lệ Thi thử

Thể lệ Thi thử

795 31/08/2020

Dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh

Cuộc thi này là cuộc thi thử, nhằm tạo điều kiện cho người dự thi làm quen với cách thức thi trước khi tham gia tham gia cuộc thi chính thức "Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng"

Cuộc thi có cách thức đăng ký, đăng nhập như cuộc thi chính thức, khi tham gia cuộc thi chính thức không cần phải đăng nhập lại mà chỉ cần khai báo tài khoản facebook, gmail hoặc zalo

Cuộc thi không có giải thưởng

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn