HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHƯƠNG V, VI (phần 2)

11 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trinh Phan Yen

Trinh Phan Yen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Hồ Thị Yến

Hồ Thị Yến

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

HẠNG

3

Số điểm 90.91%

  • 04

    Hồ Thị Yến

    Số điểm: 90.91%

  • 05

    Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

    Số điểm: 90.91%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn