HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHƯƠNG III

47 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồ Thị Yến

Hồ Thị Yến

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Hồ Thị Yến

  Số điểm: 97.87%

 • 05

  Hồ Thị Yến

  Số điểm: 93.62%

 • 06

  Trinh Phan Yen

  Số điểm: 91.49%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn