HÊ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHƯƠNG II (phần 2)

47 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ung Thanh Quân

Ung Thanh Quân

HẠNG

2

Số điểm 61.70%

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

HẠNG

1

Số điểm 93.62%

Ân Khồ

Ân Khồ

HẠNG

3

Số điểm 0%

  • 04

    Nguyễn Thị Huyền Trang

    Số điểm: 0%

  • 05

    Quyên Pi

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn