HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHƯƠNG II (phần 1)

49 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

HẠNG

2

Số điểm 0%

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

Nguyễn Hoàng Thủy Tiên

HẠNG

1

Số điểm 97.96%

Thiện Nguyễn Văn

Thiện Nguyễn Văn

HẠNG

3

Số điểm 0%

  • 04

    Nguyễn Khánh

    Số điểm: 0%

  • 05

    ngoc han tran

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn