ĐỀ THI NGHỀ TIN HỌC THPT 2019

40 câu 45 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phan Ngọc Hồng Thảo

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tử Lan Lâm

Tử Lan Lâm

HẠNG

2

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:05:59

Phan Ngọc Hồng Thảo

Phan Ngọc Hồng Thảo

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:27

Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 82.50%

Thời gian làm 00:05:07

 • 04

  Ninh Thach

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:17:34

 • 05

  Tử Lan Lâm

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:06:24

 • 06

  Anh Le

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:06:43

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Anh Le

làm thế nào để xem đáp án vậy??

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan