ĐỀ THI NGHỀ TIN HỌC THPT 2018

40 câu 45 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phan Ngọc Hồng Thảo

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phan Ngọc Hồng Thảo

Phan Ngọc Hồng Thảo

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:02:41

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan