ĐỀ THI NGHỀ TIN HỌC THPT 2018

40 câu 45 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phan Ngọc Hồng Thảo

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Ngọc Anh Thư

Trần Ngọc Anh Thư

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:10:25

Phan Ngọc Hồng Thảo

Phan Ngọc Hồng Thảo

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:02:41

Thu Huyền

Thu Huyền

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:07:14

 • 04

  Nguyễn Ngọc Hiếu

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:08:33

 • 05

  Tuan Anh Pham

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:23:15

 • 06

  Long Hoàng

  Số điểm: 92.50%

  Thời gian làm: 00:15:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan