ĐỀ THI NGHỀ TIN HỌC THPT 2017

40 câu 45 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phan Ngọc Hồng Thảo

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Phan Ngọc Hồng Thảo

Phan Ngọc Hồng Thảo

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:22

Thảo Ngân

Thảo Ngân

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan