Đường lối đảng cộng sản Việt Nam HK hè 2019-2020 - cuối kì

120 câu 90 phút

Trạng thái:

Câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất tham khảo

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Vũ cơ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồng Huy

Hồng Huy

HẠNG

2

Số điểm 98.33%

Tiến Dũng

Tiến Dũng

HẠNG

1

Số điểm 98.33%

Tiến Dũng

Tiến Dũng

HẠNG

3

Số điểm 95.83%

 • 04

  Nguyễn Thị Trà My

  Số điểm: 95%

 • 05

  Tiến Dũng

  Số điểm: 93.33%

 • 06

  Vũ cơ

  Số điểm: 90.83%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan