HỘI THI TỰ HÀO 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

30 câu 60 phút

Trạng thái:

Nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị trong tình hình mới. Qua đó, giới thiệu và tôn vinh những điển hình dân vận khéo, những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và những người có phẩm chất đạo đức cao quý, có việc làm cụ thể, thiết thực, tinh thần mình vì mọi người, nói đi đôi với làm, tận tụy với công việc, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

hoa dothiyen

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phượng Võ

Phượng Võ

HẠNG

2

Số điểm 33.33%

BÙI UYÊN VY

BÙI UYÊN VY

HẠNG

1

Số điểm 53.33%

Thư Trần

Thư Trần

HẠNG

3

Số điểm 26.67%

 • 04

  Tỉnh đoàn Đồng Tháp

  Số điểm: 6.67%

 • 05

  Phạm Minh Trọng

  Số điểm: 0%

 • 06

  hoa dothiyen

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan