Trắc nghiệm y học

16 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Linh Huỳnh Bảo Diệu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Linh Huỳnh Bảo Diệu

Linh Huỳnh Bảo Diệu

HẠNG

2

Số điểm 87.50%

Linh Huỳnh Bảo Diệu

Linh Huỳnh Bảo Diệu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Bui Truong

Bui Truong

HẠNG

3

Số điểm 25%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan