TIÊU CHUẨN CỦA MỘT BÀI THI HỢP LỆ

TIÊU CHUẨN CỦA MỘT BÀI THI HỢP LỆ

174 16/05/2019

1. Phần thông tin cá nhân được ghi đầy đủ, bao gồm

a/ Họ tên : Nguyễn Văn A (đúng theo giấy tờ có thể chứng minh)

b/ Số điện thoại hoặc email chính xác : nhằm xác thực và liên hệ trao giải

c/ Số CMND : Chính chủ nhằm lập hồ sơ trao giải

2. Phần bài thi:

a/ Kết quả sẽ trao cho phần thi có số câu trả lời chính xác cao nhất với thời gian chính xác nhất

b/ Nếu cá nhân thi trên 3 (ba) lần, thì kết quả cao nhất trong 3 (ba) lần đầu tiên sẽ được xem là hợp lệ.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Trịnh Thị Ngọc Thuỷ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.