TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐOÀN ĐẮK LẮK

TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐOÀN ĐẮK LẮK

52 25/06/2020

I- ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1- Đối tượng dự thi: Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Tỉnh đoàn.

2- Hình thức: Thi trắc nghiệm trực tuyến thông qua website: Myaloha.vn.

3- Thời gian tổ chức

- Cuộc thi sẽ diễn ra từ 8h00 ngày 04/7/2020 đến 14h00’ ngày 05/7/2020.

- Tổng kết, trao giải cuộc thi vào trung tuần tháng 7/2020.

II-NỘI DUNG, THỂ LỆ THI

1-Nội dung

- Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 (Đảng ủy sẽ gửi tài liệu để các đồng chí của 03 chi bộ nghiên cứu tham gia cuộc thi, gồm: Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tỉnh đoàn lần thứ IX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025  của Đảng ủy Tỉnh đoàn).  

2-Cách thức tham gia

- Cuộc thi được triển khai dưới hình thức thi trực tuyến. Đảng ủy Tỉnh đoàn triển khai Link (liên kết) tham gia cuộc thi đến các chi bộ trực thuộc.

- Các chi bộ triển khai đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại chi bộ mình tham gia.

- Các đồng chí tham gia cuộc thi truy cập vào Link mà Đảng ủy đã cung cấp để thực hiện bài thi. Hệ thống sẽ yêu cầu đăng kí tài khoản, với các thông tin bắt buộc: Họ và tên; Số điện thoại; Đơn vị công tác (ghi rõ đơn vị công tác); Mật khẩu (tự chọn). Sau đó bấm “Đăng ký”. Mỗi đồng chí tham gia trả lời 20 câu hỏi, thời gian tối đa để làm bài thi là 5 phút. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên Bảng xếp hạng (Có Infographic hướng dẫn đăng ký kèm theo).

* Lưu ý:

- Mỗi đồng chí được phép tham gia thi nhiều nhất 2 lần và tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Đảng ủy đã quy định.

- Thời gian nhận bài thi được tính từ khi Đảng ủy đăng tải đường link cuộc thi từ 8h00 ngày 04/7/2020 đến 14h00’ ngày 05/7/2020. Các bài thi gửi sau thời gian trên sẽ không được xét để trao giải. 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Cẩm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.