LINK TÀI LIỆU THAM KHẢO CUỘC THI TRỰC TUYẾN

LINK TÀI LIỆU THAM KHẢO CUỘC THI TRỰC TUYẾN

345 29/06/2020

Tài liệu tham khảo:

1. Tóm tắt lịch sử truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam:

https://drive.google.com/file/d/1Fy5ZDexCmLYEjSb3ggIS2aKt0cL4Ar25/view?usp=sharing


2. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp:

https://drive.google.com/file/d/16MWNk1_6GOYwNIx5ax3Dt9cBdW1YY2si/view?usp=sharing


3. Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm một số tài liệu khác như Lịch sử Công an tỉnh Đồng Tháp của NXB CAND và bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do NXB Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.