Tin Học Cơ Bản / Chuyên đề Microsoft Excel

30 câu 40 phút

Trạng thái:

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Kim Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Như Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Như Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Thu Ngân

Nguyễn Thu Ngân

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Kim Minh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Kim Minh

  Số điểm: 100%

 • 06

  Trần Kiều Mai

  Số điểm: 100%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn