TIN HỌC CƠ BẢN 2 \ Word

50 câu 60 phút

Trạng thái:

Đề thi mang tính chất tham khảo .

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Kim Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Như Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Như Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Kim Minh

Nguyễn Kim Minh

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Thu Ngân

  Số điểm: 98%

 • 05

  Nhật Minh

  Số điểm: 98%

 • 06

  Là Chà

  Số điểm: 98%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn