ĐỀ THI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THPT QG

ĐỀ THI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THPT QG

23/07/2020

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia

BỘ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Mã đề thi 311

Câu 81. Học sinh điều khiển xe mô tô đến trường không đội mũ bảo hiểm là vi phạm

A. công vụ.                     B. dân sự.                    C. hành chính.                 D. quy chế.

Câu 82. Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ

A. tất cả các nghi lễ tôn giáo.                            B. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

C. địa vị xã hội của toàn dân.                            D. mọi tập quán của vùng miền.

Câu 83. Những người có tài năng được tạo mọi điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung quyền được

A. phán quyết.                 B. phát triển.                C. chỉ định.                    D. giám sát.

Câu 84. Công dân không làm những điều mà pháp luật cấm là

A. tuân thủ pháp luật.                                        B. vận dụng chính sách.

C. thực hiện chính sách.                                    D. sử dụng pháp luật.

Câu 85. Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền



A. kiểm tra, giám sát.                                        B. quản lý nhà nước.

C. khiếu nại, tố cáo.                                           D. bầu cử, ứng cử.

Câu 86. Công dân được tự do tìm kiếm việc làm là thực hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. tín ngưỡng.                                                    B. lao động.

C. truyền thông.                                                  D. kinh doanh.

Câu 87. Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. pháp lí.                  B. bồi thường.                   C. cải chính.                   D. hòa giải.

Câu 88. Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền

A. tố cáo.                   B. phản biện.                     C. thẩm định.                  D. khiếu nại.

Câu 89. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân quy định việc bắt và giam, giữ người chỉ được thực hiện khi có quyết định hoặc phê chuẩn của

A. Viện Kiểm sát.                                                  B. Tổng thanh tra.

C. Ủy ban nhân dân.                                              D. Hội đồng nhân dân.

Câu 90. Học sinh tham gia các hoạt động "Vì biển đảo quê hương" là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A. xử lí truyền thông.                                            B. quốc phòng, an ninh.

C. quy trình hội nhập.                                            D. điều phối nhân lực.

Câu 91. Những tác phẩm, công trình khoa học của công dân đã đăng kí bản quyền được Nhà nước và pháp luật

A. chuyển nhượng.          B. chuyển giao.             C. bảo mật.              D. bảo vệ.

Câu 92. Mọi công dân đều được học ở các trường cao đẳng, đại học thông qua tuyển sinh là thể hiện nội dung quyền học

A. liên thông.                  B. không hạn chế.         C. trực tuyến.           D. theo chỉ định.

Câu 93. Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân không được thực hiện theo cơ chế

A. dân biết.                                                           B. dân bàn.

C. dân kiểm tra.                                                    D. dân quản lí.

Câu 94. Vợ chồng tôn trọng, giữ gìn danh dự, uy tín của nhau là thể hiện nội dung quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ

A. phụ thuộc.                 B. một chiều.                  C. nhân thân.            D. tài sản.

Câu 95. Học sinh có hành vi xúc phạm bạn bè nhằm hạ uy tín của người đó là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. quan hệ đa phương.                                          B. sở thích riêng biệt.

C. nhu cầu cá nhân.                                               D. danh dự, nhân phẩm.

Câu 96. Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. tín ngưỡng.                                                      B. tôn giáo

C. truyền thống.                                                   D. kinh tế.

Câu 97. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để

A. dập tắt vụ hỏa hoạn.                                       B. thăm dò tin tức nội bộ.

C. tiếp thị sản phẩm đa cấp.                                D. tìm đồ đạc bị mất trộm.

Câu 98. Lực lượng nào dưới đây giữ vai trò nòng cốt trong công tác củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia?

A. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

B. Quân đội nhân dân và thanh niên xung kích.

C. Quần chúng nhân dân và Công an nhân dân.

D. Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.

Câu 99. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền học tập của công dân?

A. Học từ thấp đến cao.

B. Học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp.

C. Học bằng nhiều hình thức khác nhau.

D. Học theo sự ủy quyền.

Câu 100. Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. tuyển dụng chuyên gia cao cấp,

B. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên.

C. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.

D. tham gia xây nhà tình nghĩa.

Câu 101. Công dân được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

A. bị tước quyền công dân.

B. công tác ngoài hải đảo.

C. mất năng lực hành vi dân sự.

D. chấp hành hình phạt tù.

Câu 102. Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở tính

A. bảo mật nội bộ.

B. bao quát, định hướng tổng thể.

C. chuyên chế độc quyền.

D. xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 103. Mọi công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện bình đẳng về

A. trách nhiệm.               B. quyền.                 C. nghĩa vụ.               D. bổn phận.

Câu 104. Khi lấn chiếm một phần đất lưu không để xây nhà ở, công dân phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Kỉ luật.                  B. Công vụ.                 C. Hành chính.                D. Hình sự.

Câu 105. Sau khi tập thơ của anh A được nhà xuất bản X phát hành, cho rằng anh A có hành vi vi phạm bản quyền nên chị B đã làm đơn tố cáo, Khi cơ quan chức năng chưa đưa ra quyết định chính thức, anh A vẫn được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Sở hữu công nghiệp.                                       B. Chuyển giao công nghệ.

C. Sáng chế.                                                         D. Tác giả.

Câu 106. Mặc dù bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng học sinh N vẫn cương quyết không tham gia cổ vũ đua xe. Học sinh N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Tuân thủ pháp luật.                                          B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.                                           D. Áp dụng pháp luật.

Câu 107. Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Người dân xã S đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân bàn và quyết định.

B. Dân hiểu và đồng tình.

C. Dân thảo luận và góp ý kiến.

D. Dân giám sát và kiểm tra.

Câu 108. D cùng các bạn đá bóng, không may quả bóng bay vào sân nhà anh M làm vỡ bể cá cảnh. Tức giận, anh M đuổi đánh cả nhóm, do chạy chậm nên D bị anh M bắt giữ và giam trong nhà kho của anh hai ngày. Anh M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.

B. Được pháp luật bảo hộ về quan điểm.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 109. Phát hiện khách sạn 2 không đảm bảo an toàn cháy nổ, anh T dọa sẽ làm đơn tố cáo. Bực tức, giám đốc cùng nhân viên khách sạn tìm cách khống chế và nhốt anh T trong tầng hầm ba ngày khiến anh bị hoảng loạn tinh thần. Giám đốc khách sạn Z phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hình sự.                 B. Dân sự.                 C. Quản thúc                    D. Cảnh cáo.

Câu 110. Phát hiện anh C đã tung tin đồn thất thiệt về chị T trên mạng xã hội nên chị B kể lại việc này với chị T. Sau khi yêu cầu anh C gỡ bỏ thông tin sai lệch về mình không được, chị T rất bực mình. Thương bạn, chị B đã tung tin cả nhà anh C nhiễm HIV khiến gia đình anh C bị kì thị còn anh C bị trầm cảm. Chị B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Kỉ luật.                     B. Dân sự.                  C. Hành chính.                   D. Hình sự.

Câu 111. Không đồng tình với một số ý kiến trong việc đề nghị bổ sung hình thức bán hàng đa cấp vào luật, chị T viết bài bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội. Chị T đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do ngôn luận.                                               B. Chủ động đàm phán.

C. Tham gia quản lý nhà nước, xã hội.                  D. Thực thi quyền tự chủ phán quyết.

Câu 112. Anh H ép buộc vợ mình phải nghỉ việc cơ quan để chăm sóc gia đình là vi phạm nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Huyết thống.             B. Nhân thân.            C. Đơn phương.           D. Một chiều.

Câu 113. Chị A được giám đốc công ty khai thác than Z nhận vào làm nhân viên hành chính. Sau đó, giám đốc điều động chị vào làm trong hầm lò và kí thêm phụ lục hợp đồng thỏa thuận trả lương ở mức cao nên chị đã đồng ý. Nhưng sáu tháng sau chị không nhận được tiền lương tăng thêm. Giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng.

B. Áp dụng chế độ ưu tiên.

C. Tạo cơ hội tham gia quản lí.

D. Giao kết hợp đồng lao động.

Câu 114. Nhân viên S phát hiện giám đốc cơ quan Z có hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng xã hội. Nhân viên S vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Khiếu nại.

B. Kiến nghị.

C. Đàm phán.

D. Tố cáo.

Câu 115. Trong lúc chị B ra ngoài, thấy điện thoại của chị báo có tin nhắn, anh C cùng phòng mở ra đọc rồi xóa tin nhắn đó, Anh C đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được tự do lựa chọn thông tin.

B. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, uy tín, nhân phẩm.

D. Được bảo đảm an toàn về tài sản.

Câu 116. Anh T nộp hồ sơ đăng kí và được cấp giấy phép mở đại lý phân phối xe mô tô. Anh T đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Lựa chọn hình thức kinh doanh.

B. Chủ động mở rộng quy mô.

C. Tích cực tuyển dụng chuyên gia,

D. Nâng cấp phương thức quản lí.

Câu 117. Trên đường chở bạn gái đi chơi bằng xe mô tô, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã va chạm vào xe của anh B đang đi ngược đường một chiều nên hai bên to tiếng với nhau. Thấy người đi đường dừng lại dùng điện thoại di động quay video, anh K và bạn gái vội vã bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Anh K và bạn gái.

B. Anh K và anh B.

C. Anh K, bạn gái và người quay video.

D. Anh B, K và bạn gái.

Câu 118. Trong thời gian chờ quyết định li hôn của Tòa án, chị A nhận được tin đồn anh B chồng chị đang tổ chức tiệc cưới với chị H tại nhà hàng X. Vốn đã nghi ngờ từ trước, chị A cùng con rể đến nhà hàng, bắt gặp anh B đang liên hoan vui vẻ với các đồng nghiệp, hai mẹ con lao vào sỉ nhục anh thậm tệ. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Chị A, anh B, con rể và chị H.

B. Chị A và con rể.

C. Chị A, anh B và chị H.

D. Chị A, anh B và con rể.

Câu 119. Khi đang giúp chồng bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện anhD có hành vi gian lận phiếu bầu, chị A đã kể cho bạn thân của mình là anh H và anh T nghe. Vốn mâu thuẫn với D nên anh H lập tức đăng tin đồn thất thiệt bôi nhọ D trên trang tin cá nhân, còn anh T nhắn tin tống tiền D. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. Vợ chồng chị A và anh D.

B. Chồng chị A, anh D và H.

C. Vợ chồng chị A, anh D, H và T.

D. Chị A, anh D và H.

Câu 120. Giám đốc P điều động toàn bộ nhân viên đến công ty X để chuẩn bị tổ chức hội nghị khách hàng. Cuối buổi một nhân viên phát hiện mất điện thoại, giám đốc P yêu cầu bảo vệ khóa cửa ra vào rồi cùng trưởng phòng S kiểm tra tư trang của mọi người. Chồng nhân viên B đến đón vợ nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Lời qua tiếng lại, hai bên quát nạt, mắng chửi nhau thậm tệ. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?

A. Giám đốc P, trưởng phòng S, chồng cô B và bảo vệ.

B. Giám đốc P, trưởng phòng S, chồng cô B.

C. Giám đốc P và trưởng phòng S.

D. Chồng cô B và bảo vệ.

------ HẾT ----





BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Kim Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.