Trắc nghiệm VNPAY QR

30 câu 30 phút

Trạng thái:

Bài kiểm tra kiến thức sản phẩm VNPAY QR dành cho các bạn kinh doanh trực tiếp

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Nguyễn Phú

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Âu Lê Hoàng Hải

Âu Lê Hoàng Hải

HẠNG

2

Số điểm 100%

Vũ Nguyên Pos

Vũ Nguyên Pos

HẠNG

1

Số điểm 100%

Tiến Phan Minh

Tiến Phan Minh

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Hùng Trần Xuân

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nhật Trần Long

  Số điểm: 100%

 • 06

  Thủy Nguyễn Thế

  Số điểm: 96.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn