Nội dung liên quan đến cuộc thi

Nội dung liên quan đến cuộc thi

110 23/04/2019

- Tìm hiu v cuc đời, thân thế, s nghip ca Ch tch H Chí Minh.

- Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2019);

- Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Chuyên đề 06 bài học lý luận chính trị của ĐVTN.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thụy Thùy Dương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.