Tiếng Anh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6:Thì hiện tại tiếp diễn

9 câu 10 phút

Trạng thái:

THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE

( Thì hiện tại tiếp diễn )

Dùng để diễn tả hành động,sự việc xảy ra vào lúc đang nói.

Dấu hiệu nhận biết : now, at the moment, at this time ( bây giờ ), look !, listen!, but today,in,on,...

a) Khẳng định :

S + am/is/are + V_ing.

 ( chủ ngữ + am/is/are + động từ thêm ing )

b) Phủ định :

S + am/is/are + not + V_ing.

( chủ ngữ + am/is/are + not + động từ thêm ing )

c) Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing?

Nguyên tắc thêm V_ing :

do -> doing

learn -> learning

come -> coming

run -> running

từ run trước phụ âm là 1 nguyên âm ( u,e,o,a,i ) tận cùng là 1 phụ âm

meet -> meeting

Mời các bạn làm bài tập !
THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Ngọc Kim Ngân

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thanh Kim Ngọc

Nguyễn Thanh Kim Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:44

Rasuna

Rasuna

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:42

Sang Sang

Sang Sang

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:45

 • 04

  Nguyễn Ngọc Kim Ngân

  Số điểm: 88.89%

  Thời gian làm: 00:00:35

 • 05

  Nguyễn Thanh Kim Ngọc

  Số điểm: 88.89%

  Thời gian làm: 00:00:43

 • 06

  Đinh Thu Hiền

  Số điểm: 88.89%

  Thời gian làm: 00:01:07

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan