Tiếng Anh lớp 5 chuẩn bị lớp 6:Thì hiện tại đơn( phần 1 )

8 câu 10 phút

Trạng thái:

 1. UNIT 1 : MY NEW SCHOOL

+Hiện tại đơn ( PRESENT SIMPLE ):

- Dùng để diễn tả thói quen,chân lí, hành động lặp đi lặp lại.

VD:
I go shopping every day.

( Tôi đi mua sắm mỗi ngày. )

1) Động từ Tobe:

+ Công thức :

a) Khẳng định :


VD : I am a student. ( Tôi là một học sinh )

He is a  man. ( Anh ta là một người đàn ông )

We are friends.( Chúng ta là bạn )

b) Phủ định :

TA CHỈ CẦN THÊM NOT PHÍA SAU ĐỘNG TỪ TOBE.

VD: I am not a student. ( Tôi không phải là một học sinh )

She is not( isn't ) a teacher. ( Cô ấy không phải là giáo viên )

c) Nghi vấn :

Có 2 loại câu hỏi : yes/ no , câu hỏi và trả lời.

Bảng dưới là câu hỏi và trả lời: Ta bỏ vào từ hỏi vd như : where, why, who, what,..để hỏi

VD: Where are you from? ( Bạn đến từ đâu?)

Who are you ?(Bạn là ai ?)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Ngọc Kim Ngân

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Rasuna

Rasuna

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

Rasuna

Rasuna

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:15

Rasuna

Rasuna

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:17

 • 04

  Hien Tran

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 05

  Rasuna

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 06

  Hien Tran

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan