THỂ LỆ

THỂ LỆ

335 10/05/2019

1.Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên,thanh niên công nhân, học sinh đang sinh sống học tập và làm việc trên địa bàn Quận 7.

2.Thời gian thi:

+Bắt đầu 14g 00 phút ngày 13/5/2019 

+Kết thúc 19g 05 phút ngày 19/5/2019

3.Nội dung thi: Tìm hiểu về Di Chúc và cuộc đời Bác

4.Hình thức thi: Thi trực tuyến (đường dẫn https://myaloha.vn)

5.Công bố kết quả: 21/05/2019

6.Cơ cấu giải thưởng:

+01 giải nhất: tiền thưởng + giấy khen quận đoàn.

+01 giải nhì: tiền thưởng + giấy khen quận đoàn.

+01 giải ba : tiền thưởng+ giấy khen quận đoàn.

+03 giải khuyến khích: tiền thưởng+ giấy khen quận đoàn.

+01 giải đơn vị tham gia thi nhiều nhất: tiền thưởng + giấy khen quận đoàn.

lưu ý: Tùy theo tình hình thực tế Ban Thường vụ Quận Đoàn sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn Đại

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

Bài viết liên quan