PHẦN THI TỔNG HỢP

70 câu 40 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Hồng Quân

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Hồng Quân

Hoàng Hồng Quân

HẠNG

2

Số điểm 100%

Dũng Phạm

Dũng Phạm

HẠNG

1

Số điểm 100%

Dũng Phạm

Dũng Phạm

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Dũng Phạm

  Số điểm: 100%

 • 05

  Dũng Phạm

  Số điểm: 100%

 • 06

  Dũng Phạm

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn