Cuộc thi "Văn hóa Vietcombank - Vietcombank Quảng Bình"

30 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Hồng Quân

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Le Quynh

Le Quynh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Le Quynh

Le Quynh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Hoàng Hồng Quân

Hoàng Hồng Quân

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Le Quynh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Le Quynh

  Số điểm: 100%

 • 06

  Le Quynh

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn