Học luật không khó đợt 2

15 câu 10 phút

Trạng thái:

Đề thi sân chơi "Học luật không khó" đợt 2.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đoàn Các KCX và KCN TP.HCM

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vũ Kim Ngân

Vũ Kim Ngân

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:31

Triệu Mẫn Đạt

Triệu Mẫn Đạt

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

Triệu Mẫn Đạt

Triệu Mẫn Đạt

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:31

 • 04

  Đinh Quốc Tuấn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:32

 • 05

  Triệu Mẫn Đạt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:32

 • 06

  Pham Thanh Hang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:32

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan