Giải thưởng

Giải thưởng

378 08/05/2019

- 01 giải Nhất: 500.000 đồng/giải + Giấy khen Đoàn Các Khu

- 01 giải Nhì: 300.000 đồng/giải + Giấy khen Đoàn Các Khu

- 02 giải Ba: 150.000 đồng/giải + Giấy khen Đoàn Các Khu

- 06 giải Khuyến khích: 100.000 đồng/giải

- 01 giải Tập thể đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông nhất: 500.000 đồng + Giấy khen Đoàn Các Khu

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Đoàn Các KCX và KCN TP.HCM

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.