TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

469 25/04/2019

Các quy định về Luật An toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016), Luật Công đoàn (có hiệu lực ngày 01/01/2013), Luật Bảo hiểm xã hội (có hiệu lực ngày 01/01/2016), Bộ Luật lao động năm 2012, Luật việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trách nhiệm của CĐCS tham gia cùng cán bộ chuyên môn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức phong trào “Xanh- sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Kỹ năng xử lý tình huống trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như: phát hiện và xử lý những nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ trong lao động của an toàn vệ sinh viên.

Các thí sinh tham gia có tối đa 03 lần thi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm (có đề thi riêng) theo đáp án A, B, C, D trong thời gian 10 phút.

Kết quả thi tuần được tính dựa trên số câu trả lời đúng và thời gian trả lời sớm nhất, mỗi thí sinh chỉ được trao 01 giải cao nhất.

Kết quả thi hàng tuần được tính cho cả hội thi.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1.     Giải thưởng tuần:

        - 01 giải nhất:                                 500.000đ

        - 01 giải nhì:                                    400.000đ

        - 01 giải ba:                                    300.000đ

        - 01 giải khuyến khích:                   200.000đ

2.     Giải Hội thi:

- Cá nhân:

    + 01 nhất:                                     1.000.000đ

    + 02 giải nhì:                                    800.000đ/giải

    + 3 giải ba:                                        600.000đ/giải

    + 5 giải khuyến khích:                        400.000đ/giải

- Tập thể căn cứ trên thành tích cá nhân và số lượng người tham gia, gồm:

    + 01 nhất:                                        2.000.000đ

    + 02 giải nhì:                                    1.500.000đ/giải

    + 3 giải ba:                                        1.000.000đ/giải


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Nguyen Huy Vu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.