TUẦN 1_OLYMPIC TIẾNG ANH THỊ XÃ DĨ AN NĂM 2019

20 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thị Đoàn Dĩ An

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Thị Minh Phượng

Phạm Thị Minh Phượng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:17

Phạm Trần Bảo Trâm

Phạm Trần Bảo Trâm

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:17

Nguyễn Ngọc Mai Linh

Nguyễn Ngọc Mai Linh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:18

 • 04

  Nguyễn Xuân Thao

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 05

  Nguyễn Xuân Thao

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 06

  Nguyễn Xuân Thao

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan