Bài test tổng quan về các sản phẩm ung thư

19 câu 10 phút

Trạng thái:

Đào tạo 26/05/2020

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hữu Nam

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bui Thi Thuy

Bui Thi Thuy

HẠNG

2

Số điểm 94.74%

Tran Quang Thao

Tran Quang Thao

HẠNG

1

Số điểm 94.74%

Pham Thi Phuong Thao

Pham Thi Phuong Thao

HẠNG

3

Số điểm 89.47%

 • 04

  Nhan Le Thanh

  Số điểm: 89.47%

 • 05

  Sơn Nguyễn Trường

  Số điểm: 89.47%

 • 06

  Nhân Lê Trung

  Số điểm: 84.21%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan