Bài sát hạch Hội viên 05/07/2020

45 câu 17 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Mỹ Ninh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anh Hai

Anh Hai

HẠNG

2

Số điểm 75.56%

Lê Thị Mỹ Ninh

Lê Thị Mỹ Ninh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Tuấn Nguyễn Đức

Tuấn Nguyễn Đức

HẠNG

3

Số điểm 71.11%

 • 04

  Chung Coi

  Số điểm: 60%

 • 05

  Trang Tây

  Số điểm: 60%

 • 06

  Nguyễn Chí Cường

  Số điểm: 57.78%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan