GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

114 13/03/2020

Mục đích:

- Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2023;

- Tạo môi trường để sinh viên Luật tìm hiểu về phong trào “Sinh viên 5 tốt” cũng như các tiêu chí của danh hiệu. Qua đó, đưa danh hiệu đến gần hơn sinh viên, đẩy mạnh và phát huy phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong toàn trường;

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Ngô Gia Ân Chánh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

Bài viết liên quan