Bài làm ôn tập tháng 7

40 câu 20 phút

Trạng thái:

- Bộ đề 100 câu sẽ được trộn đều 

- Giới hạn làm 40 câu trong mỗi lượt làm ôn tập

        Chúc Nhân viên bán hàng ôn tập đạt hiệu quả cao !

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Duc Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Le Hieu

Le Hieu

HẠNG

2

Số điểm 100%

Huyền

Huyền

HẠNG

1

Số điểm 100%

Văn Yên

Văn Yên

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

 • 04

  Le Hieu

  Số điểm: 97.50%

 • 05

  Đạt HBM

  Số điểm: 97.50%

 • 06

  Lưu Thị Thu Hiền

  Số điểm: 97.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan