VÒNG 1: "KHỞI ĐỘNG"

5 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần nào đánh giá được năng lực, mức độ am hiểu, quan tâm, hứng thú của thí sinh về lĩnh vực kinh tế mà mình muốn theo đuổi sau này.

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Lương Thị Mụi

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lương Thị Mụi

Lương Thị Mụi

HẠNG

1

Số điểm 80%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn