Trắc nghiệm vui về ngày Tết

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Tết

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Minh Đức

Trần Minh Đức

HẠNG

2

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:05:50

Hương ly

Hương ly

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:13

Ốc

Ốc

HẠNG

3

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:07:28

 • 04

  Hoài Thương CNC

  Số điểm: 83.87%

  Thời gian làm: 00:07:31

 • 05

  Hương ly

  Số điểm: 80.65%

  Thời gian làm: 00:03:21

 • 06

  An Nhiên

  Số điểm: 80.65%

  Thời gian làm: 00:04:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan