Trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam p4

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Cơ sở văn hóa Việt Nam p4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 48.39%

Thời gian làm 00:00:08

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 51.61%

Thời gian làm 00:00:08

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:00:09

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan