Trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam p3

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Cơ sở văn hóa Việt Nam p3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Triệu An Thân

Triệu An Thân

HẠNG

2

Số điểm 48.39%

Thời gian làm 00:08:56

Trần Thị Thảo Uyên

Trần Thị Thảo Uyên

HẠNG

1

Số điểm 48.39%

Thời gian làm 00:05:09

Bảo Nhi

Bảo Nhi

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:01:09

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:04:27

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan