Trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam p3

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Cơ sở văn hóa Việt Nam p3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trung Đặng

Trung Đặng

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Nhật Vy

Nhật Vy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thanh Thành

Thanh Thành

HẠNG

3

Số điểm 90.32%

 • 04

  Trúc Nguyễn

  Số điểm: 83.87%

 • 05

  La Võ Phương Nam

  Số điểm: 83.87%

 • 06

  Văn Trung

  Số điểm: 80.65%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan