Đề 9 Trắc nghiệm HUYẾT HỌC CƠ BẢN

31 câu 30 phút

Trạng thái:

HUYẾT HỌC CƠ BẢN

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:09

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 41.94%

Thời gian làm 00:00:09

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:09

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan