Đề 6 Trắc nghiệm HUYẾT HỌC CƠ BẢN

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 6

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 67.74%

Hằng Phạm Thị Minh

Hằng Phạm Thị Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 64.52%

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 64.52%

 • 05

  dan trieu

  Số điểm: 64.52%

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 58.06%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan