Đề 5 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 67.74%

Thời gian làm 00:02:09

Trần Hữu Tài-10tna1

Trần Hữu Tài-10tna1

HẠNG

1

Số điểm 70.97%

Thời gian làm 00:04:03

Masiđa Ko Tên

Masiđa Ko Tên

HẠNG

3

Số điểm 61.29%

Thời gian làm 00:05:23

 • 04

  Văn Khánh

  Số điểm: 54.84%

  Thời gian làm: 00:11:09

 • 05

  Vịt Con

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:03:54

 • 06

  Đoàn Trường Đức Hòa 12a2

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:05:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan