Đề 5 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:18

Masiđa Ko Tên

Masiđa Ko Tên

HẠNG

1

Số điểm 61.29%

Thời gian làm 00:05:23

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:17

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:21

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:14

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan