Đề 5 Trắc nghiệm HUYẾT HỌC CƠ BẢN

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tạ Quang Tuyến

Tạ Quang Tuyến

HẠNG

2

Số điểm 41.94%

Thời gian làm 00:05:04

Hằng Phạm Thị Minh

Hằng Phạm Thị Minh

HẠNG

1

Số điểm 61.29%

Thời gian làm 00:04:20

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:09

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan