Đề 4 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 4 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Kim Loan

Trần Kim Loan

HẠNG

2

Số điểm 48.39%

Thời gian làm 00:13:37

Shan Klass

Shan Klass

HẠNG

1

Số điểm 70.97%

Thời gian làm 00:04:27

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 41.94%

Thời gian làm 00:00:16

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:13

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:14

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan