Đề 4 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 4 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Shan Klass

Shan Klass

HẠNG

2

Số điểm 70.97%

Thời gian làm 00:04:27

Le Hue

Le Hue

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:03:45

Trúc Nè

Trúc Nè

HẠNG

3

Số điểm 54.84%

Thời gian làm 00:09:30

 • 04

  Trần Kim Loan

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:13:37

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 06

  Ngoc Nguyen

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:10:06

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan