Đề 4 Trắc nghiệm Luật viên chức

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vân Anh

Vân Anh

HẠNG

2

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:02:56

Đậu Dũng

Đậu Dũng

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:06:29

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 29.03%

Thời gian làm 00:00:14

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:07

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:14

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 22.58%

  Thời gian làm: 00:00:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan