Đề 4 Trắc nghiệm HUYẾT HỌC CƠ BẢN

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 4 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 54.84%

Hoa Hồng Đen

Hoa Hồng Đen

HẠNG

1

Số điểm 83.87%

Hoa Hồng Đen

Hoa Hồng Đen

HẠNG

3

Số điểm 45.16%

 • 04

  Coke

  Số điểm: 41.94%

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 35.48%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan