Đề 3 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Võ Thị Ngọc Ánh

Võ Thị Ngọc Ánh

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:02:35

Tiên

Tiên

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:02:34

Tiên

Tiên

HẠNG

3

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:03:36

 • 04

  Thùy Trang

  Số điểm: 74.19%

  Thời gian làm: 00:07:16

 • 05

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 67.74%

  Thời gian làm: 00:03:33

 • 06

  Huỳnh Châu

  Số điểm: 67.74%

  Thời gian làm: 00:04:14

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan