Đề 3 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

2

Số điểm 67.74%

Thời gian làm 00:03:33

Thùy Trang

Thùy Trang

HẠNG

1

Số điểm 74.19%

Thời gian làm 00:07:16

Lâm Tuấn Thịnh

Lâm Tuấn Thịnh

HẠNG

3

Số điểm 58.06%

Thời gian làm 00:08:20

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan