Đề 3 Trắc nghiệm Luật viên chức

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Duy Tài

Duy Tài

HẠNG

2

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:04:24

Vân Anh

Vân Anh

HẠNG

1

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:05:02

Dương Quỳnh

Dương Quỳnh

HẠNG

3

Số điểm 41.94%

Thời gian làm 00:11:19

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:13

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan