Đề 3 Trắc nghiệm Luật viên chức

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tú Đặng Anh

Tú Đặng Anh

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Thanh Do

Thanh Do

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thái Sơn Nghiêm

Thái Sơn Nghiêm

HẠNG

3

Số điểm 96.77%

 • 04

  Hòa Vũ

  Số điểm: 96.77%

 • 05

  Hòa Vũ

  Số điểm: 96.77%

 • 06

  Huyền Nguyễn

  Số điểm: 96.77%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan