ĐỀ 3 Trắc nghiệm kiểm tra ngữ pháp tiếng anh

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:24

Mai Viet

Mai Viet

HẠNG

1

Số điểm 77.42%

Thời gian làm 00:17:28

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:12

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:13

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:11

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan