Đề 2 Trắc nghiệm tin học cơ bản- chứng chỉ CNTT cơ bản

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:15

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:01:35

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:16

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:20

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan