Đề 2 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

2

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:01:37

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:33

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

3

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:02:39

 • 04

  Thùy Trang

  Số điểm: 74.19%

  Thời gian làm: 00:07:14

 • 05

  Phuc Nguyen

  Số điểm: 64.52%

  Thời gian làm: 00:08:02

 • 06

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 51.61%

  Thời gian làm: 00:05:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan