Đề 2 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vinh

Vinh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

 • 04

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 83.87%

 • 05

  Hải Nguyễn

  Số điểm: 83.87%

 • 06

  Hongmai

  Số điểm: 80.65%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn