Đề 2 Trắc nghiệm Luật viên chức

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:01:22

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:00:56

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:01:30

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 96.77%

  Thời gian làm: 00:01:30

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 96.77%

  Thời gian làm: 00:01:30

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 96.77%

  Thời gian làm: 00:01:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
No Kidding

viên chức có 2 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan