Đề 1 Trắc nghiệm về mạng máy tính

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dung Nguyễn

Dung Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 67.74%

Thời gian làm 00:05:53

Ba Lộc

Ba Lộc

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:01:43

Dung Nguyễn

Dung Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 54.84%

Thời gian làm 00:08:46

 • 04

  Dung Nguyễn

  Số điểm: 51.61%

  Thời gian làm: 00:12:07

 • 05

  Ba Lộc

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:01:28

 • 06

  Dung Nguyễn

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:11:37

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan